De president van de USA geeft toe dat zijn geheime diensten er al die tijd naast zaten met de mogelijke beinvloeding van de verkiezingen in 2016.

Hij vernam dat uit zeer betrouwbare bron, die in het verleden ook alleen maar the truth, the truth and nothing but the truth so help me god heeft verteld